Startsida

Presentation

Styrelse

Program
Aktiviteter

Bli Medlem

Hänt hos oss

Presentation
av Forskare

Länkar

 

www.skarasf.se

 

 

 

PRESENTATION

Föreningen bildades år 1983

Skara SF är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av släktforskning.
Föreningen har som mål att underlätta och förbättra möjligheterna att släktforska.

Vi verkar för att du som forskare skall få möjlighet att utveckla din forskning
i positiv riktning genom sammankomster, föredrag och utflykter/resor.

Vår centrala punkt är Gamla bibliotekets forskaravdelning där vi har tillgång
till  en mängd olika litteratur, mikrokort och film för länets socknar
samt datorer med uppkoppling till databaser som SVAR, Arkiv Digital m.fl.

 Program/aktiviteter för vår och höst fastställs av styrelsen och skickas
ut till alla medlemmar samt finns på denna hemsida.

Som bas i programmet finns möten inlagda på Gamla biblioteket där vi
hjälps åt med att lösa problem och få tips om hur man kan gå vidare.


Varmt välkommen till
Skara Släktforskarförening

Styrelsen
 

 

 

 

 


WEBMASTER: E ANDERSSON                                                                                                                                       SIDOBAKGRUND: COPYRIGHT © I.GUSTAVSSON