BLI MEDLEM

Avgiften för 2024 är 100 kr;  för familjemedlem 50kr
Anmäl dig till någon i styrelsen och ange:

ditt namn
bostadsadress
postadress
telefonnummer
eventuell e-postadress

eller sätt in avgiften på bankgiro 338-4807
(Glöm inte namn o adress m.m. på talongen)

Skicka meddelande till kassören efter betalning så att du får utskick och övrig information.

Varmt välkommen till vår förening!