Välkommen!

På grund av rådande coronavirus kommer besöket och visning av gamla biblioteket Torsdagen den 16 april att ställas in. 

SKARA – STADEN DÄR VÄGAR OCH SEKLER MÖTS

Webbsidan ändrad 20200331

Webbadmin Birgitta Svedlund.