Hänt 2020

Lördagen den 18 januari –

I samarbete med Stifts och landsbibliotekets forskaravdelning anordnades Släktforskarens dag på  Gamla biblioteket, Skara. Årets tema var  officerare och soldater – deras liv och bostäder.

Under dagen bjöds det på föreläsningar 

Maria Bouroncle som höll föredrag om sin bok Det kom för mig i en hast – Historien om barnamörderskan Ingeborg Andersson 

Henrik Johansson från Jönköpings läns museum som höll ett föredrag om soldatforskning.  Länk till soldatregistret 

Under dagen fanns Skara Släktforskarförening och Soldatregistret på plats för att svara på frågor.  Dessutom visades en utställning om soldater på biblioteket. 

En mycket lyckad dag med närmare 100 besökare.   Varav många ville ha hjälp med olika frågor om släktforskning och soldatliv. 

Tisdagen den 18 februari

Hölls årsmöte på Fraktgodsmagasinet i Skara.  Till ordförande för ett år valdes Agneta Karlsson och som ny ordinarie ledamot valdes Sven Olof Ask.

Efter årsmötet och fika visades  några av de kortfilmer som ingår i Skaraborgsfilmer.  Sist avtackades Berit Andersson för sitt arbete inom styrelsen och Eilert Andersson som under många år skött dokumentation och hemsidan för föreningen.  Avgående valberedning Staffan Hansson och Birgitta Svedlund avtackades också.