PRESENTATION

Föreningen bildades år 1983

Skara SF är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av släktforskning.

Föreningen har som mål att underlätta och förbättra möjligheterna att släktforska.

Vi verkar för att du som forskare skall få möjlighet att utveckla din forskning i positiv riktning genom sammankomster, föredrag och utflykter/resor.  Föreningens  sammankomster hålls företrädesvis på Vallgatan där Studiefrämjandet har en lokal.

Vår centrala punkt är Gamla bibliotekets forskaravdelning där vi har tillgång till  en mängd olika litteratur, mikrokort och film för länets socknar, samt datorer med uppkoppling till databaser som SVAR, Arkiv Digital med flera program

Program/aktiviteter för vår och höst fastställs av styrelsen och skickas ut till alla medlemmar samt finns på denna hemsida.

Som bas i programmet finns möten inlagda på Gamla bibliotekets forskningsgavdelning där vi hjälps åt med att lösa problem och få tips om hur man kan gå vidare.  Dessutom anordnas DNA-café ett antal gånger per termin. Dessa träffar hålls i Studiefrämjandets lokaler på Skolgatan Skara

Föreningen anordnar också kurser i olika aktuella ämnen. Som exempelvis nybörjare  och fördjupningskurser i DNA, samt kurser i släktforskningsprogrammet Disgen.

Varmt välkommen till

Skara Släktforskarförening

HEM