Hänt 2019

16 januari 2019

samlades vi åter i Gamla Fraktgodsmagasinet i Skara
för årets första sammankomst där JAN-ERIK BJÖRK presenterade sin
gårdsforskning och hur man på bästa sätt kunde leta på alla de platser
där man kunde finna uppgifter att forska i. Björk hade drygt 40 år av
erfarenhet från detta och han gav oss en utmärkt bas att forska från
och i och vilka vägar vi lämpligen kunde ta i de olika källorna som finns.
Gården det gäller ¤ hur kom den till ¤ hur såg den ut ¤
 vad var jordskatten ¤ vilka andra skatter fanns ¤
vad odlade man ¤ vilka djur fanns ¤ vilka ägor hörde till ¤
vilka bodde där ¤ när skiftades gården ¤ Ja allt detta var frågor
du kan få svar på i ”rullorna” tack vare den svenska modellen med
papper-på-allt-och-uppgifter om allt och alla. För en släktforskare är
ju allt detta mumma och man kan ju se uppgifter från hundratals år
bakåt om folk och gårdar och vilka skatter de betalade.
Björk tipsade också om att vi skulle samla foto, läsa litteratur om
hembygden och att söka i ortnamnsregistret, fastighets- och lagfarts-
registren och söka i domböcker. Möjligheterna i våra dagar är ju fantastiska
med alla de moderna tekniska hjälpmedel som står till buds.
Trots detta kör ju vi släktforskare fast ibland, men, skam den som ger sig.
JAN-ERIK BJÖRKs föredrag hade samlat fullt hus denna kväll.

Släktforskningens dag den 19 januari.

Föreningens medlemmar ställde upp med råd och dåd till de besökare som
ville ha hjälp med sin forskning, det bjöds på kaffe och bullar och dagens
föredrag var tre till antalet och dessa presenterade två gånger för en
förväntansfull publik. Gamla biblioteket med forskningssalarna på andra
våning, liksom föredragen, och kaffet och diskussionerna på första våningen.
Först ut var GUDRUN MOBERG som föreläste om ”Att börja Släktforska”
och därefter var det dags för  BJÖRN LIPPOLD att tala om ”Knekten i
helg och söcken” och så IRENE GUSTAVSSON som via dator presenterade
hur hon släktforskat i drygt 35 år och visade hur hon dokumenterat detta
från början och sen hur datorn kommit i i bilden och visade resultatet just nu.
Dagen var lyckosam med intresserade åhörare och kommande medlemmar.

Lippold inför dagens andra knektföreläsning            Gudrun föreläser om hur att släktforska

Tisdagen den 19 februari

ÅRSMÖTE 2019

I sedvanlig ordning samlades vi i lokalen i gamla fraktgodsmagasinet.
 Och precis som under många år tidigare leddes årsmötesförhandlingarna
 med Bergdahl som mötesordförande. Detta år visade det sig att det blev  omval över hela linjen så förhandlingarna gick snabbt. Efter kaffet    var det så dags för dagens föredrag vilket de tre damerna  BERIT ANDERSSON, BRITT MIHLZEN, ANN-BRITT MOHLANDER  svarade för. Klädda i tidstypiska kläder från 1800-talet. Vi fick oss en    livfull redogörelse om hur folkskolestadgan blev obligatorisk från 1842  och framåt och vi fick flera exempel på händelser under åren därefter.

Berit Andersson, Britt Mihlzen, Ann-Britt Mohlander

Tisdagen den 19 mars

VÄCKELSERÖRELSERNA

Jonas Wåhlberg berättade 19 mars om väckelserörelserna på 1800-talet och framåt och främst då om baptisterna och om hur de olika rörelserna påverkade folket ute i bygderna. Det var en synnerligen   intressant afton där föredragshållaren verkligen gått igenom vad  det hela handlade om och han presenterade det på ett synnerligen upplysande och intressant sätt som tilltalade åhörarna.

Jonas Wåhlberg

Tisdagen den 16 april

DOMBOKS-FORSKNING

Kerstin Carlborg lärde oss om hur att forska i domböckerna  och pratade om regelverket bakom tingen och den struktur som finns i domböckerna och tingsverksamheten. Vi fick otaliga
exempel på var och vad man kan hitta i domböckerna. Det var  en synnerligen komplett genomgång av alla möjligheter som finns.

Kerstin Carlborg
Kerstin Carlborg

ÅRETS SOCKENBESÖK
GICK DENNA GÅNG 18 MAJ 2019 TILL STENUMS KYRKA

EVA EKDAHL tillsammans med GUNNEL BLOMSTER och ANNA-LENA BOHMAN
var de ciceroner som guidade oss i kyrkan och som berättade om alla de händelser
som timat genom århundraderna i Stenums Församling och By.
Stenums kyrka är byggd 1867 på samma plats som den gamla 1100-tals-kyrkan.
Den nuvarande kyrkan byggdes med egna armar, egna möjligheter och
minsta möjliga kontantinsats. Hela bygget kostade då 4.000 kr !

Höstupptakt den 12 september

samlades ett 20 tal medlemmar i Skara Släktforskarförening på Skaraborgs föreningsarkiv i Lidköping.  Under guidning av Arkivchef Elisabet Eriksson, samt arkivassistent Anders Axelsson fick deltagarna en rundvandring i arkivet.  I föreningsarkivet finns inlämnat material från olika föreningar och organisationer som finns eller har varit aktiva inom Skaraborg Bland de föreningar som har inlämnat material på arkivet nämndes bland annat Kooperativa föreningar, Nykterhetsföreningar och Idrottsföreningar. Förutom handlingar visades också prov på annat material som fanor, affischer och filmer. Efter rundvandringen servades kaffe och smörgås och möjlighet att ställa frågor.  

Besök på föreningsarkivet

Tisdagen den 8 oktober träffades vi åter på Vallgatan.  Calle Lindström höll ett intressant föredrag om kampen mot smuts, epidemier och kvacksalvare och om provinsialläkarens arbete.  Deltagarna fick en intressant inblick i hur läkaryrket och sjukvården utvecklats över tid.   Genom de rapporter som provinsialläkarna lämnade in till Sundhetskommitén går det att få en bild av hur det såg ut i landet vad gäller hygien, sjukvård med mera.  För mer information finns här en länk till Släkthistorias sida 4 juni 2019 av Martin Ståhl om provinsialläkare. https://slakthistoria.se/slaktforskning/arkiv/missa-inte-provinsiallakarna

Föreläsare Calle Lindström

Höstens program avslutades den 26 november då Ingemar Wikenros berättade om Adam Otto Lagerberg. En svensk greve, ämbetsman och landshövding i Skaraborgs län 1761–1778.

Ingemar Wikenros berättar och visar bilder.