Hänt 2017

Torsdagen den 14 september 

Höstens första sammankomst blev en resa till Vänersborg
där vi först besökte REGIONARKIVET, en stor byggnad
med enorma lokaler fulla med papper/uppgifter om så gott som allt från
forna tiders sjukhus, skolor, arkiv, personalhandlingar, till betyg,
tjänstgöringslistor, lönelistor och mer därtill som hanterades i regionen.
Dessutom hade arkivet hyrt ut plats till många olika ändamål.
Vi fick en rundvandring bland de olika våningarna och en stor del
av samlingarna, de som var öppna för vanliga besökare.

 

Lördagen den 14 oktober

Christina Sagersten

Denna kväll samlades vi på Biblioteket för att ta del av släktforskarnas senaste nya stora hjälpmedel, DNA. CHRISTINA SAGERSTEN höll ett föredrag om detta
och alla de möjligheter som där står till buds för att få hjälp att finna vägen till våra förfäder, och detta var i världen de än befunnit sig och nu befinner sig.
Det verkar vara rena trolleriet när man får släktbanden redovisade både 100, 500 ja tusen år bakåt i tiden. Men det är ju vetenskap detta och spåren framkommer
bakåt i tiden genom att man själv ”topsar” sig.Man tar helt enkelt och ”skrapar” sig i munnen med en pinne med en tuss på och får på så sätt ett DNA-prov att skicka in till en byrå vilken så småningom sänder tillbaka ett resultat där man då kan utröna åt vilket håll i världen ens förfäder bott och verkat. Resultaten kan bli fantastiska när man finner släktingar där man inte ens hade en aning om att de fanns. Och detta att man kan se släkten hundratals år bakåt i tiden. Inte konstigt detta med DNA är så populärt nu.
Efter föredraget bildades en stor kö då många åhörare ville vara med och
”topsa” sig för att så småningom få se resultatet med var släkten funnits och
var släkten i nutid befinner sig och framför allt, med vem man är släkt.
Vi var nog många denna kväll som drömde om alla dessa möjligheter.

Lördagen den 14 oktober 2017

Denna dag var dagen för premiären/vernissagen av utställningen
med N E FORSELLs  porträttbilder från Skara på 1860-talet.
Alla de flera hundra historiska fotografierna var s.k. Ambrotyper
Ett antal av föreningens medlemmar har arbetat med att ta fram
personerna bakom alla bilderna samt vad de gjort/arbetat med.
Ett fantastiskt arbete under flera månader och ett superbt resultat.
(Ni ser alla dessa medlemmar på nedersta bilden).


Birgitta Svedlund inledde dagen med ett föredrag om Nils Edvard Forsells liv och leverne. Hon hade rest land o rike runt i jakten på upplysningar om denne mans historia. Forsell var förmodligen den första person som bifogade ett foto i ett brottmål i detta land. Vi fick se detta i original och vad det handlade om. Det var ett mycket bra föredrag vi såg o hörde.

Vår medlem Berit Andersson pratar med Lidköpings Släktforskarförenings ordförande Eva Jonsson

En dubbel-tavla om Cirkus Gautier som gästade Skara 6-8 juli 1861
då de slagit upp sina tält bakom nuvarande Gamla Biblioteket.
Längst t.h. ser vi gamle Jean Baptiste vars son-son fick en dotter 1929,
Ingeborg. Hon gifte sig med Trolle Rhodin i Sverige, (Zoo Cirkus)
Hennes barn driver idag cirkus i Sverige, som t ex Cirkus Brazil Jack.

Här ser vi de medlemmar i vår förening som arbetat med att forska fram uppgifterna
om personerna på Forsells fotografier och vad de sysslat med.
Fr.v. Margareta Dahlin, Irene Gustavsson, Christina Lundberg, Birgitta Svedlund, Agneta
Karlsson, Gudrun Moberg, Staffan Hansson. (Saknas gör Thomas Edvardsson).
Vår förening kan vara stolt över dessa våra medlemmars utmärkta arbete senaste året.

Tisdagen den 14 november 2017

Dagens föredragshållare, MATZ NILSSON, inledde med att tala om att han och
hans fru arbetat i drygt 40 år som bönder. Under många av de åren var Matz
själv också frilansare som tidningsskribent på NLT. Som bonde arbetade han
på den tiden då den tekniska delen av jordbrukets olika maskinella delar
började utvecklas och vi fick livfulla exempel på hur det kunde vara och
hur det undan för undan blev lite bättre med alla de hjälpmedel som trots
allt gjorde livet en aning lättare för våra jordbrukare. Och gården han och
frun ägde har funnits sen 1640-talet så den gården har verkligen sett tidens
alla nya arbetsredskap och maskiner komma allt eftersom åren gått.
Som bonde har man sina rutiner och har man djur har man alltid arbete.
Matz har under åren alltid gillat att skriva och att prata med folk så han
blev så småningom skribent på NLT, Nya Lidköpings-Tidningen.
Det blev för honom ett intresse och ett extraarbete att skriva om olika
 händelser och att träffa folk och intervjua antingen de var jordbrukare eller
artister som Povel Ramel, Charlie Norman och många många flera.
Han är även författare till en bok, ”Min historia”, där han samlat det
mesta av det som hänt på gården och inom familjen i text och bild.

Matz nya bok handlar om Stocka kvarn och dess historia under tre sekel.. En kvarnhistorisk vandring från handkvarn tillindustri.

HÄNT HOS OSS PÅ DENNA HEMSIDA 2017

Vi har haft ytterligare ett år med goda besök på föreningens
hemsida i det att inte mindre än 10.676 unika besök har
inträffat (hm) under år 2017 som vi nyss lämnat. Det har
varit toppar som 106 st en dag (25 juli), och ’botten’ på 8 st
(11 november). Som kuriosa kan nämnas att på Julafton
var det 21 besök och på Nyårsafton 29 besök. Det visar att
man alltid kan ägna sig åt släktforskning och allt dit hörande.
Nämnas kan också att detta är unika besök via vår startsida
och från den har besökarna sedan klickat vidare på alla våra undersidor.