Besök vid Norra Vings kyrka

I torsdags, 22 september, samlades ett 20-tal medlemmar och andra intresserade vid Norra Vings kyrka. Vi leddes i guidningen på kyrkogården av Linda Florin som berättade om kyrkogården, gravskick och om kända personer i Axvall med närområde som är begravda på kyrkogården.

Därefter samlades vi inne i kyrkan där Jonatan Ryman berättade om kyrkan och dess historia och även kort nämnde de personer som bidragit till byggnationen och renoveringar av kyrkan.

Efteråt samlades det för den medhavda fikakorgen i församlingshemmet.

Mer information om kyrkan finns att läsa här: https://www.svenskakyrkan.se/skara/norra-vings-kyrka