Sammanfattning av årsmöte 2022

Torsdag 17 februari så samlades ett 20-tal medlemmar för Skara släktforskarförenings årsmöte.

Agneta Karlsson hade efter 8 år som föreningens ordförande meddelat att hon tackade nej till omval. Till ny ordförande i föreningen valdes Sven-Olof Ask.

Suppleant Marita Granath hade även hon beslutat för att inte ställa upp till omval. Som ny suppleant valdes Birgit Gustavsson. Styrelsens övriga ledamöter och suppleant är annars oförändrad sedan förra året. Kontaktuppgifter till styrelsen finns att hitta här: Länk

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Agneta och Maritha för sitt nedlagda arbete med varsin blomsterbukett.

Efter årsmötet bjöds på kaffe och fika. Därefter tog Sven-Olof Ask över ordet och berättade om flera olika böcker med anknytning till Skara. Bland annat nämndes Jesper Svedberg och Sophie von Knorring. Bland böckerna som visades upp fanns både biblar, dagböcker och romaner.