Höstens program

Höstens program är nu utskickat till föreningens medlemmar och även publicerat här på hemsidan: https://www.skarasf.se/hostens-program-2022/

Väl mött under hösten!