Texttydning

På tisdagskvällen samlades vi drygt 20 personer i lokalen på Vallgatan för att höra Lars Bergdahl berätta mer om gamla tiders handstil.

Vi fick först en kort introduktion till olika tiders skrivsätt och exempel på hur bokstäverna, både versaler och gemener, kunde skrivas från 1600-talets början till 1700-talets slut.

Ett 20-tal intresserade medlemmar

Vi fick också öva på utdrag ur olika domstolsprotokoll med anknytning till Skara. När vi väl hade lärt oss känna igen de olika skrivarnas egen stil så gick det hyffsat lätt att faktiskt tyda vad som står, även om det vid en första anblick såg ut att vara bara kråkfötter.

Här tyds text från 1621