Släktforskningens dag

Lördag 21 januari var det släktforskningens dag, en dag som anordnas över hela landet.

Skara SF hade i år bjudit in till museet i Skara, där intresserade för dagen kunde lyssna på både intressanta föredrag och få hjälp med sin släktforskning.

Hembygdsforskare Åke Möller berättade om Mariestads lazarett, Skaraborgs första sjukhus, och visade exempel ur en mycket tidig patientjournal.
Byggnadsvårdsantikvarie Robin Gullbrandsson berättade om hur vi forskar kring våra fastigheter.
Anna-Lena Andersson från Vargön visade och berättade om hur vi kan använda en mängd olika typer av kartor i vår forskning.

Föreläsningarna var mycket populära, upp emot ett 40-tal personer närvarade på dessa.

En hel del personer fick också hjälp av föreningens släktforskare för att nysta i släktforskningsgåtor som man stött på.

Anna-Lena Andersson, släktforskare från Vargön