Sammanfattning: föreläsning om bouppteckningar

Igår, 12 oktober, samlades vi ett 20-tal personer i Studiefrämjandets lokal för att hör Kerstin Carlborg från Töreboda släktforskarförening berätta om bouppteckningar.

Vi fick en kort resumé över processen att få till bouppteckningen, både från dödsboets håll och från den rättsliga sidan.

Vilka uppgifter man kan förvänta sig att finna i en bouppteckning är förstås vem som den är efter, vem som uppgav boet och även boets arvingar.

Likaså räknas tillgångar och skulder upp. Tillgångarna listas under hyffsat standardiserade rubriker som fast egendom, gångkläder, järnsaker, kopparföremål och så vidare. I de fall det inte fanns några tillgångar att uppteckna gjordes troligen ingen bouppteckning.

Bouppteckningen efter en avliden skulle registreras vid tinget, som sammanträdde tre gånger under året.
Bouppteckningar finns idag arkiverade hos Riksarkivet och är ofta skannade. Det finns ofta personregister för att underlätta att hitta den bouppteckning man söker. På senare tid har också kommit sökbara register via t.ex. Arkiv Digital, som ger en direktlänk från sökresultatet till den aktuella bouppteckningen.

Sedan 2001 registreras inkomna bouppteckningar hos Skatteverket. En bouppteckning är en offentlig handling och det finns en e-tjänst för att beställa en kopia för de som är inkomna från 1 juli 2001: Länk

På Töreboda släktforskarförenings hemsida finns en hel del tips och råd, om bland annat bouppteckningar: Länk