Höstens program 2023

Nu finns höstens program att läsa här på hemsidan: https://www.skarasf.se/hostens-program-2023/

Som vanligt kommer även ett tryckt blad att skickas till alla medlemmar inom kort.