Sammandrag släktforskningens dag 2024

I lördags var det så dags för den årligt återkommande Släktforskningens dag. Precis som förra året samarbetade vi med museet i Skara.

Först ut av dagens två föredragshållare var Kristina Albinsson. Hon berättade om hur hon utifrån brev och dagböcker som fanns kvar från tidigare generationer skrivit släktboken Syskonband.

Om sin släkting Aron Mathesius, präst i bland annat London på 1700-talet, har hon gett ut romanen Det tjugofemte barnet.

Dagens andra föreläsare var representanter från Vallby Sörgården i Tidan, vilket är ett kulturreservat. Vi fick information om gårdens och de tidigare boendes historia, liksom om föreningens arbete för att bevara och driva verksamheten på gården.

Under dagen fanns förstås personer från föreningen som kunde hjälpa besökarna med tips och sökningar för att lösa olika släktforskarproblem.