Vill du engagera dig i föreningen?

Det finns vakanta platser för dig som vill vara med och driva föreningens arbete i styrelsen eller som ledamot i valberedningen.

Är du intresserad, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen innan årsmötet 17 februari.